WELKOM OP
DE ACTIEPAGINA VAN AEG

 

Electrolux engageert zich om een betrouwbare en verantwoordelijke partner te zijn voor al haar gewaardeerde klanten. Dit betekent dat wij ons engageren om op een open en transparante manier te werken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit houdt onder meer in dat we onze klanten actuele informatie verschaffen over onze verzameling en ons gebruik van persoonsgegevens.

We moedigen u aan om onze Privacy Verklaring, beschikbaar in verschillende talen, te lezen door hier te klikken. Deze verklaring beschrijft onder meer welke van uw persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. De verklaring vat ook samen welke rechten u heeft met betrekking tot deze gegevens. 

We vertrouwen erop dat de verschafte informatie duidelijk en verstaanbaar is. We hebben deze informatie ook op onze website (www.electroluxgroup.com/privacy) geplaatst zodat u deze ten allen tijde kan raadplegen. “